• Tiếng Việt

Khu dân cư

Design and build house ANNEX Electronics Co., Ltd

Investor:
Công ty TNHH Điện tử ANNEX
Finish:
Accomplished
Acreage:
500m2
Location:
Hung Yen
Year:
2020